Προσωρινή διακοπή του e-secretary

Σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 έως την Παρασκευή, 23 Απριλίου 2021, το σύστημα ηλεκτρονικής Γραμματείας (e-secretary), τόσο του προπτυχιακού όσων και των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, δεν θα είναι διαθέσιμο για κανένα χρήστη. Οι υπόλοιπες υπηρεσίες, όπως eclass, θα λειτουργούν κανονικά. Διεύθυνση Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής ΔιακυβέρνησηςΠανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Πρώτη Παρουσίαση ΠΜΣ και ενημέρωση στις 19/5/2021

Σας ενημερώνουμε ότι για την πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2021-22 προγραμματίζουμε μία πρώτη διαδικτυακή συνάντηση την Τετάρτη 19/5, ώρα 8:15 μμ με καθηγητές και διοικητικά στελέχη του ΠΜΣ. Για την συμμετοχή σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα. Θα προγραμματίσουμε και επόμενη διαδικτυακή συνάντηση μέσα στον Ιούνιο.

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων 2021-2022

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (ΠΕΔιΣ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου διοργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές» (Φ.Ε.Κ. Β’ 3920, 10.09.2018), στο οποίο εισάγονται 40 μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες κατ’ έτος και το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017 και τον Κανονισμό Λειτουργίας του (ΦΕΚ 191/τ.Β/31-1-2019). Το πρόγραμμα στηρίζεται σε … Περισσότερα