Διοίκηση ΠΜΣ

Συνέλευση τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων

Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές» είναι ο Καθηγητής Νικόλαος Τζιφάκης.

Αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό λειτουργίας του ΠΜΣ είναι η Συντονιστική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τους εξής: