Οδηγίες συμμετοχής στην εξεταστική χειμ. εξ. 2021-22

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 2293/Ζ1/10.01.2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και την υπ΄ αριθμ. 4714/Ζ1/14.01.2022 διευκρίνιση, λόγω της ανάγκης λήψεως μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σας ενημερώνουμε για τα εξής: Oι εξετάσεις του χειμερινού εξαμήνου 2021-22 θα διεξαχθούν με φυσική παρουσία, σύμφωνα με το αναρτημένο … Περισσότερα

Ηλεκτρονική αξιολόγηση μαθημάτων χειμ. εξαμήνου 2021-22

Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές, Σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική αξιολόγηση όλων των μαθημάτων των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών για το χειμερινό εξάμηνο 2021-2022 θα πραγματοποιηθεί από 13/12/2021 έως και 31/12/2021. Για να αξιολογήσετε τα μαθήματα που έχετε διδαχθεί στο χειμερινό εξάμηνο, αρκεί να συνδεθείτε με το ηλεκτρονικό σύστημα γραμματειών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (https://e-secretary.uop.gr), … Περισσότερα

Οδηγίες συμμετοχής στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 119847ΓΔ (ΦΕΚ 4406/24-9-21) και την υπ’ αρίθμ. 124068/ΓΔ4/1-10-2021 Απόφαση, ως εξής: 1 Kάθε φυσικό πρόσωπο (φοιτητές και προσωπικό), που προτίθεται να συμμετάσχει στην εκπαιδευτική διαδικασία του Ιδρύματος, υποβάλλει δήλωση μέσω της ιστοσελίδας https://edupass.gov.gr/. 2 Πέραν της δήλωσης στο edupass, φοιτητές/τριες και διδακτικό προσωπικό εισέρχονται στους χώρους … Περισσότερα

Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2021-22

Σας ενημερώνουμε ότι η διδασκαλία των μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2021-22 θα ξεκινήσει την Τετάρτη, 20/10/2021. Το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σύντομα εδώ. Τα δια ζώσης μαθήματα πραγματοποιούνται σύμφωνα με την ΚΥΑ 119847ΓΔ (ΦΕΚ 4406/24-9-21). Θα ακολουθήσουν αναλυτικές ανακοινώσεις σχετικά με τον τρόπο προσέλευσης των φοιτητών και ελέγχου των απαραίτητων πιστοποιητικών. Για τα προβλεπόμενα εξ … Περισσότερα

Αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων 2021-22 (2η πρόσκληση) και διαδικασία εγγραφής επιτυχόντων

Επιτυχόντες/ούσες : Α/Α Αριθ Πρωτ. 1 ΔΔΠ 25/15-09-2021 2 ΔΔΠ 188/25-08-2021 3 ΔΔΠ 17/14-09-2021 4 ΔΔΠ 12/13-09-2021 5 ΔΔΠ 14/13-09-2021 6 ΔΔΠ 21/15-09-2021 7 ΔΔΠ 192/31-08-2021 8 ΔΔΠ 9/10-09-2021 9 ΔΔΠ 187/25-08-2021 10 ΔΔΠ 28/15-09-2021 11 ΔΔΠ 19/15-09-2021 12 ΔΔΠ 23/15-09-2021 13 ΔΔΠ 10/13-09-2021 14 ΔΔΠ 02/02-09-2021 15 ΔΔΠ 18/15-09-2021 16 ΔΔΠ 24/15-09-2021 17 ΔΔΠ … Περισσότερα