Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας καλωσορίσουμε στο νέο ιστότοπο του ΠΜΣ “Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές”.

Το ΠΜΣ «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές» διοργανώνεται από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (ΠΕΔιΣ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και λειτουργεί σύμφωνα με το ΦΕΚ 3920/τ.Β’/10-9-2018, τις διατάξεις του Ν.4485/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τον Κανονισμό Λειτουργίας του (ΦΕΚ 191/τ.Β/31-1-2019). Στο ΠΜΣ εισάγονται 40 μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες κατ’ έτος.

Το πρόγραμμα στηρίζεται σε συσσωρευμένη ακαδημαϊκή εμπειρία από την ίδρυσή του το 2012 (ΦΕΚ ίδρυσης: 2409/τ.Β/31-8-2012) και τη μέριμνά μας για τη διαρκή βελτίωση (ΦΕΚ 1100/τ.Β/11-6-2015). Κατά τα πρώτα εννέα ακαδημαϊκά έτη λειτουργίας, το ΠΜΣ έχει καταξιωθεί υποδεχόμενο εκατοντάδες φοιτητές με διαφορετικό επιστημονικό και επαγγελματικό υπόβαθρο (45% εργαζόμενοι σε φορείς δημόσιου τομέα, 35% εργαζόμενοι ιδιωτικού τομέα και 20% νέοι απόφοιτοι), διατηρώντας υψηλά ακαδημαϊκά κριτήρια διδασκαλίας και εξαιρετικές επιδόσεις φοιτητών.

Οι διαδοχικές γενιές αποφοίτων μας ενίσχυσαν σημαντικά τις προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξής τους, καθώς το ΠΜΣ τυγχάνει ευρύτατης αναγνώρισης στους φορείς του δημοσίου τομέα.

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η ανάπτυξη γνώσεων και ερευνητικών δεξιοτήτων σχετικά με τους θεσμούς, τις διαδικασίες, τους στόχους και τα αποτελέσματα των σύγχρονων μορφών διακυβέρνησης και δημόσιων πολιτικών με έμφαση στον ευρωπαϊκό χώρο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε κράτη και οικονομίες με αυξημένη βαρύτητα στις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει ένα εύρος μαθημάτων στα πεδία των Κοινωνικών Επιστημών και των Ανθρωπιστικών Σπουδών κάθε ένα από τα οποία αναπτύσσει ζητήματα αιχμής και χρησιμοποιεί υψηλού επιπέδου διδακτικές μεθόδους και εργαλεία γνώσης. Οι φοιτητές αποκτούν θεωρητική κατάρτιση και, ταυτόχρονα, εξοικείωση με εμπειρικά δεδομένα με γνώμονα την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων αναντικατάστατων για την επιδίωξη μίας δυναμικής επαγγελματικής σταδιοδρομίας.