Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2021-22

Σας ενημερώνουμε ότι η διδασκαλία των μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2021-22 θα ξεκινήσει την Τετάρτη, 20/10/2021. Το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σύντομα εδώ.

Τα δια ζώσης μαθήματα πραγματοποιούνται σύμφωνα με την ΚΥΑ 119847ΓΔ (ΦΕΚ 4406/24-9-21). Θα ακολουθήσουν αναλυτικές ανακοινώσεις σχετικά με τον τρόπο προσέλευσης των φοιτητών και ελέγχου των απαραίτητων πιστοποιητικών.

Για τα προβλεπόμενα εξ αποστάσεως μαθήματα θα δοθούν οδηγίες στη συνέχεια.