Αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων 2021-22 (2η πρόσκληση) και διαδικασία εγγραφής επιτυχόντων

Επιτυχόντες/ούσες :

Α/ΑΑριθ Πρωτ.
1ΔΔΠ 25/15-09-2021
2ΔΔΠ 188/25-08-2021
3ΔΔΠ 17/14-09-2021
4ΔΔΠ 12/13-09-2021
5ΔΔΠ 14/13-09-2021
6ΔΔΠ 21/15-09-2021
7ΔΔΠ 192/31-08-2021
8ΔΔΠ 9/10-09-2021
9ΔΔΠ 187/25-08-2021
10ΔΔΠ 28/15-09-2021
11ΔΔΠ 19/15-09-2021
12ΔΔΠ 23/15-09-2021
13ΔΔΠ 10/13-09-2021
14ΔΔΠ 02/02-09-2021
15ΔΔΠ 18/15-09-2021
16ΔΔΠ 24/15-09-2021
17ΔΔΠ 13/13-09-2021
18ΔΔΠ 27/15-09-2021
19ΔΔΠ 31/15-09-2021
20ΔΔΠ 29/15-09-2021
21ΔΔΠ 22/15-09-2021
22ΔΔΠ 15/14-09-2021

Επιλαχόντες:

Α/ΑΑριθ Πρωτ.
1ΔΔΠ 189/25-08-2021
2ΔΔΠ 03/03-09-2021
3ΔΔΠ 20/15-09-2021
4ΔΔΠ 184/06-08-2021
5ΔΔΠ 07/06-09-2021
6ΔΔΠ 190/25-08-2021
7ΔΔΠ 26/15-09-2021

Απορριπτέοι:

Α/ΑΑΡ. ΠΡΩΤ.ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
1ΔΔΠ 11/13-09-2021ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Β2 ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
2ΔΔΠ 30/15-09-2021ΜΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Διαδικασία εγγραφής

Οι εγγραφές των επιτυχόντων του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 θα πραγματοποιηθούν έως τη Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2021, με την κατάθεση των δικαιολογητικών που αναφέρονται παρακάτω στις περιπτώσεις Α και Β, με ταχυδρομική αποστολή ή ταχυμεταφορά στη δ/νση: Παν/μιο Πελ/νήσου, Τμήμα ΠΕΔΙΣ, Αριστοτέλους 1 & Λ. Αθηνών, 20132, Κόρινθος (αναγράφοντας στον φάκελο “Εγγραφή για το ΠΜΣ Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές”), υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν παραληφθεί μέχρι τη Δευτέρα, 4/10/2021.

Οι επιλαχόντες θα κληθούν για εγγραφή σε περίπτωση που υπάρξει κενή θέση.

Δικαιολογητικά:

Α. Οι επιτυχόντες που δεν διεκδικούν απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης οφείλουν να καταθέσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση εγγραφής-Υπεύθυνη Δήλωση (διατίθεται εδώ)
2. Μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
3. Το αποδεικτικό κατάθεσης τραπέζης μέρους των τελών φοίτησης ύψους 1.000€ στο λογαριασμό: 5503-058837-784, IBAN : GR69 0172 5030 0055 0305 8837 784, της Τράπεζας Πειραιώς (δικαιούχος: ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου), όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία:
Ονοματεπώνυμο φοιτητή
•Αιτιολογία: «ΠΜΣ Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές» (0364)

Β. Οι επιτυχόντες που διεκδικούν απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης βάσει του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017 και των διευκρινιστικών αποφάσεων του ΥΠΕΘ αριθμ. 131757/Ζ1 (ΦΕΚ 3387/Β/10.8.2018)οφείλουν να καταθέσουν:

  1. Αίτηση εγγραφής-Υπεύθυνη Δήλωση (διατίθεται εδώ)
  2. Μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
  3. Αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης (επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης) (διατίθεται εδώ)
  4. Υπεύθυνη Δήλωση του φοιτητή, από την οποία προκύπτει ότι δεν έχει κάνει χρήση του δικαιώματος απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης σε Π.Μ.Σ. με τη διάταξη του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 και ότι δε λαμβάνει υποτροφία από άλλη πηγή (διατίθεται εδώ)
  5. Τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5, της αριθμ. 131757/Ζ1 απόφασης του ΥΠΕΘ (ΦΕΚ 3387/Β/10.8.2018) και της απόφασης 79803/Ζ1/5-7-2021 (ΦΕΚ 2988/τ.Β’/8-7-2021).

Ευχαριστούμε το σύνολο των υποψηφίων για την προτίμηση που επέδειξαν στο ΠΜΣ του Τμήματος. 

Κόρινθος, 28 Σεπτεμβρίου 2021  

Ο Δ/ντης ΠΜΣ

Καθηγητής Αστέρης Χουλιάρας