Ενημέρωση για τις Δηλώσεις Πρόθεσης Εξέτασης (εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020-21)

Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων πρόθεσης εξέτασης στη σελίδα https://gdpr-form.uop.gr/ εξέπνευσε την Παρασκευή 27 Αυγούστου 2021. Σύμφωνα με απόφαση του Προέδρου, οι φοιτητές/τριες που για οποιοδήποτε λόγο ΔΕΝ υπέβαλαν εμπρόθεσμα δήλωση πρόθεσης εξέτασης ή υπέβαλαν ελλιπή δήλωση ή αντιμετώπισαν οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα με τη δήλωσή τους, μπορούν να εξεταστούν στα μαθήματα (σύμφωνα με το πρόγραμμα κάθε … Περισσότερα

Παράταση περιόδου υποβολής δήλωσης συμμετοχής στην εξ αποστάσεως εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020-2021

Παρατείνεται η περίοδος υποβολής δηλώσεων συμμετοχής φοιτητών στην εξ αποστάσεως επαναληπτική εξεταστική περιόδου Σεπτεμβρίου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, έως και την Παρασκευή 27.8.2021. Υπενθυμίζουμε ότι η δήλωση συμμετοχής φοιτητών στην εξ αποστάσεως επαναληπτική εξεταστική περιόδου Σεπτεμβρίου, γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://gdpr-form.uop.gr Οδηγίες για τη συμμετοχή των φοιτητών/τριών στην εξ αποστάσεως εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020-21, θα βρείτε στην … Περισσότερα

2η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για περιορισμένο αριθμό κενών θέσεων για το ακαδ. έτος 2021-22

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (ΠΕΔιΣ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου επαναπροκηρύσσει περιορισμένο αριθμό κενών θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές». Το ΠΜΣ λειτουργεί σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. Β’ 3920 (10.09.2018), τις διατάξεις του Ν.4485/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τον … Περισσότερα

Οδηγίες/Λεπτομέρειες για τη συμμετοχή των φοιτητών/τριών στην εξ αποστάσεως εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020-21

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 5924/4-8-2021 έγγραφο του Τμήματος Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, η δήλωση συμμετοχής των φοιτητών στις εξετάσεις εαρινού εξαμήνου με τεχνολογίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και αποδοχής της διαχείρισης προσωπικών δεδομένων είναι υποχρεωτική  και γίνεται στη διεύθυνση https://gdpr-form.uop.gr/ από την Τετάρτη, 18/8/21 έως και την Τρίτη, 24/8/21. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά στον σύνδεσμο https://pedis.uop.gr/?p=17313 … Περισσότερα

Αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων 2021-22 και διαδικασία εγγραφής επιτυχόντων

Επιτυχόντες/ούσες : Α/Α Αριθ Πρωτ. 1 ΔΔΠ 120/29-06-2021 2 ΔΔΠ 124/30-06-2021 3 ΔΔΠ 110/22-06-2021 4 ΔΔΠ 122/29-06-2021 5 ΔΔΠ 125/30-06-2021 6 ΔΔΠ 117/28-06-2021 7 ΔΔΠ 108/22-06-2021 8 ΔΔΠ 105/14-06-2021 9 ΔΔΠ 113/24-06-2021 10 ΔΔΠ 109/22-06-2021 11 ΔΔΠ 116/28-06-2021 12 ΔΔΠ 92/03-06-2021 13 ΔΔΠ 118/28-06-2021 14 ΔΔΠ 114/25-06-2021 15 ΔΔΠ 127/30-06-2021 16 ΔΔΠ 107/17-06-2021 17 ΔΔΠ … Περισσότερα

Κανονισμός κατά της λογοκλοπής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Σας ενημερώνουμε ότι με την απόφαση 18/30-6-2021 της 193ης συνεδρίασής της, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ενέκρινε Κανονισμό κατά της Λογοκλοπής, ο οποίος ισχύει για οποιαδήποτε γραπτή εργασία. Για όλες τις εργασίες ο έλεγχος γίνεται από τους/τις φοιτητές/τριες, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στο eclass. Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τον Κανονισμό εδώ.

Παράταση περιόδου υποβολής δήλωσης συμμετοχής στην εξ αποστάσεως εξεταστική εαρινού εξαμήνου 2020-21

Σας ενημερώνουμε  ότι η περίοδος υποβολής δηλώσεων συμμετοχής φοιτητών στην εξεταστική εαρινού εξαμήνου 2020-21 , παρατείνεται  μέχρι και την Πέμπτη  17.6.2021. Υπενθυμίζουμε ότι η δήλωση συμμετοχής φοιτητών στην εξεταστική εαρινού εξαμήνου 2020-21 , είναι διαθέσιμη στους φοιτητές και στους διδάσκοντες στη διεύθυνση : https://gdpr-form.uop.gr

Οδηγίες/Λεπτομέρειες για τη συμμετοχή των φοιτητών/τριών στην εξ αποστάσεως εξεταστική εαρινού εξαμήνου 2020-21

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 3802/4-6-2021 έγγραφο του Τμήματος Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, η δήλωση συμμετοχής των φοιτητών στις εξετάσεις εαρινού εξαμήνου με τεχνολογίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και αποδοχής της διαχείρισης προσωπικών δεδομένων είναι υποχρεωτική  και γίνεται στη διεύθυνση https://gdpr-form.uop.gr/ από τη Δευτέρα, 7/6/21 έως και την Κυριακή, 13/6/21. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά στον σύνδεσμο https://pedis.uop.gr/?p=17095 τις Οδηγίες/Λεπτομέρειες … Περισσότερα

Παρατείνεται η διακοπή λειτουργίας του e-secretary

Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης σχετικά  με τη διακοπή του πληροφοριακού συστήματος των Γραμματειών και του συστήματος ηλεκτρονικής Γραμματείας (e-secretary), σας ενημερώνουμε ότι το σύστημα ηλεκτρονικής Γραμματείας (e-secretary), τόσο του προπτυχιακού όσων και των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, δεν θα είναι διαθέσιμο για κανένα χρήστη και κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας. Οι υπόλοιπες υπηρεσίες, όπως eclass, θα λειτουργούν κανονικά. Διεύθυνση … Περισσότερα